Scopuri Strategice

T1. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate majoră (educativ, ştiințific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici instituționale de calitate.

T2. Creşterea calității procesului instructiv – educativ, a nivelului de competență și performanță al elevilor.

T3. Consolidarea și dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ.

T4. Optimizarea relației școală – comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu autoritățile administrative, organizații neguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a instituției.