Scurt Istoric

Localitatea Ion Creanga este atestată documentar de mai bine de 600 de ani a fost formată din două sate Brătianu şi Brăteşti.
Primele informaţii orale vorbesc despre existenţa a două şcoli în satele Brăteşti şi Brăteanu. Şcolile au luat fiinţă odată cu organizarea învăţământului prin Legea instrucţiunii publice din 25.11.1864, înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza.

Şcoala din satul Brăteşti a luat fiinţă şi a funcţionat mai întâi în chiliile călugărilor (în satul Brăteşti existând un schit decălugări in subordinea Mănăstirii Secu), iar în satul Brăteanu şcoala a funcţionat în casele mai multor familii până când cele două sate Brăteanu şi Brăteşti s-au unit iar noul sat format s-a numit Bratianu. In anul 1965 prin unireacomunei Bratianu cu fosta comuna Avereşti localitatea a primit denumirea de Ion Creangă.
În anul 1870 s-a construit un local mic cu două săli de clasă (pe terenul schitului mănăstirii) cu câte 20 elevi, iar în 1912 a fost construit un local de şcoală cu patru săli de clasă şi cancelarie, pe un teren propriu, cu casă de locuit pentru director, iar mai târziu un alt local de şcoală, cu două clase, clădiri care nu mai există în acest moment.
In anul 1960 s-a construit un nou local de şcoală cu cinci săli de clasă, (localul în care ne aflăm acum) clădire la care s-a mai adăugat trei săli în anul 1969, ce a fost reabilitat între anii 2006-2008 printr-un program finanţat de banca mondială.
Între anii 1976- 1978 în curtea acestei şcoli s-a construit un local de şcoală cu etaj, având opt săli de clasă.
Între anii 2004 -2007, s-a construit o sală de sport în suprafaţă de 465 mp cu toate dotările necesare din fondurile proprii ale primăriei Ion Creangă, între anii 2007- 2009 s-a construit un nou corp de clădire cu cinci săli de clasă, cu sprijinul ISJ Neamţ şi MECTS. In anul şcolar 2011- 2012, datorită scăderii populaţiei şcolare (sub 200 de elevi ), Şcoala Avereşti devine structura a Şcolii Ion Creangă. În prezent Şcoala Ion Creanga are trei structuri după cum urmează: Şcoala cu clasele I-VIII Averesti, Şcoala cu clasele I-IV Stejaru, Şcoala cu clasele I-IV Recea.